Beslutet som förändrade romerska imperiet i grunden

Kejsar Caracalla byggde den storslagna badanläggningen, Caracallas termer, som invigdes år 216 och som idag hör till Roms mest betydande sevärdheter.
Kejsar Caracalla byggde den storslagna badanläggningen, Caracallas termer, som invigdes år 216 och som idag hör till Roms mest betydande sevärdheter. Foto: Imago/IBL

”I Nya testamentet görs en stor poäng av att aposteln Paulus var romersk medborgare. Det var svårt att döma honom eftersom medborgarskapet medförde juridiska privilegier, varför han måste skeppas hela vägen till Rom. Uppenbarligen var det vid denna tid ovanligt att folk i provinserna var medborgare. Men några sekler senare tycks alla ha varit det. När skedde övergången? Och varför”

Publicerad
Caracalla (född 188, död 217), kallades som romersk kejsare Marcus Aurelius Severus Antoninus.

Caracalla (född 188, död 217), kallades som romersk kejsare Marcus Aurelius Severus Antoninus.

Foto: Ullstein/IBL
Annons

Det romerska medborgarskapet medförde mycket riktigt juridiska privilegier, och det var länge endast en minoritet utanför Italien förunnat att åtnjuta dessa. Oavsett hur det egentligen stod till med Paulus medborgarskap har vi alltså att göra med en god litterär twist i Apostlagärningarna, något alla läsare och åhörare kunde relatera till vid tiden för nedskrivandet.

Några sekler tidigare hade endast invånarna i själva staden Rom, och dess närmaste omland, varit medborgare. Därefter, i takt med att romarna lade Italien under sig på 300- och 200-talen f.Kr., hade medborgarskapet utsträckts till andra städer och byar på halvön, men framför allt handlade det om kolonisering, inte om integration. Romarna lät sina egna soldater och särskilt utvalda familjer slå sig ned i coloniae, kolonier, och försörja sig – ordet koloni kommer av colo, ”jag brukar (jord)” – samtidigt som de översåg att inget uppror låg och jäste bland de underkuvade. Taktiken att fördela bördorna ojämnt bland samniter, umbrer, osker, etrusker, marser och andra besegrade folk, och att sprida ut romerska medborgare här och där, brukar förknippas med devisen divide et impera, ”söndra och härska”, och är ett av våra tidigaste exempel på denna klassiska härskarteknik.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons