Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever

84 procent av elever som invandrat till Sverige har hög motivation, enligt en ny rapport.
84 procent av elever som invandrat till Sverige har hög motivation, enligt en ny rapport. Foto: Lars Pehrson

Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

När resultatet av det senaste Pisaprovet presenterades i december 2016 pekade resultaten uppåt för Sverige. De nior som skrivit provet hamnade över OECD-snittet i läsförståelse och på snittet i matematik och naturvetenskap. Nu presenterar OECD en ny analys av resultaten, där man jämför invandrade elevers resultat med infödda.

I nästan alla länder är andelen som presterar sämre resultat högre bland de invandrade eleverna jämfört med de infödda. Elever i svensk skola som är födda utomlands presterade runt 60 procent lägre resultat i senaste Pisaprovet, som skrevs 2015. Det är en högre andel än i både OECD och EU, där runt 40 procent av invandrade elever hamnar i gruppen lågpresterande. Sverige hamnar under länder som Italien, Tyskland, Ungern och Storbritannien, där invandrade elever klarade sig bättre.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons