Riksrevisionen kritiserar museers redovisning

Delar av Medelhavsmuseets samlingar.
Delar av Medelhavsmuseets samlingar. Foto: Ove Kaneberg

Statens museer för världskultur kritiseras av Riksrevisionen för brister i redovisningen. Nya och värderade föremål för miljonbelopp i samlingarna finns inte med i balansräkningen.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Riksrevisionen konstaterar i en rapport att nya och värderade föremål till ett värde om 3,6 miljoner kronor, som erhållits under året, inte har tagits upp i balansräkningen för Statens museer för världskultur. Underlaget för marknadsvärderingen är dessutom vagt formulerade och det saknas tydliga motiveringar till varför enskilda föremål inte kunnat värderas.

De brister som identifierats gäller bland annat avsaknad av inventeringsrutiner och rutiner som säkerställer att köpta och donerade kulturtillgångar värderas enligt gällande principer och redovisas i balansräkningen. Bristerna ökar risken för att redovisningen inte blir rättvisande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons