Jayne Svenungsson:I Heideggers idévärld var kristendomen av ondo

Martin Heideggers existensfilosofi hämtade näring ur kristna källor, vilket även har lett till att teologer lätt attraheras av hans tänkande. Men den djupt kända kristendomsfientlighet som – vid sidan av antisemitismen – framgår av de efterlämnade ”svarta häftena” borde stämma till eftertanke.

Jayne Svenungsson
Publicerad
Annons

Teologer har in i nutid haft en särskild för­kärlek för Martin Heideggers filosofi. Redan under 1920-talet, innan han blivit den celebritet han snart skulle bli, attraherades hans teologiskt sinnade kollegor och studenter av hans tänkande. Karl Rahner, Edith Stein och Paul Tillich – tre av 1900-talets mest originella teologiska röster – läste, lyssnade till och tog intryck av Heidegger under dessa år.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons