”Låt inte flyktingbarnen fara mer illa”

Allt fler flyktingbarn visar tecken på försämrad kroppslig och psykisk hälsa. Nu krävs snabba åtgärder för att för­hindra att fler barn kommer till skada, skriver Lars H Gustafsson, barnläkare, och Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater.

Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lars H Gustafsson, Magnus Kihlbom

Lars H Gustafsson, Magnus Kihlbom

Foto: Hugo Lindkvist , privat
Annons

Den 20 juli 2016 trädde den så kallade tillfälliga lagen i kraft. I korthet innebär den att de allra flesta med asylskäl nu bara beviljas tillfälliga uppehållstillstånd, att rätten till familje­återförening kraftigt kringskurits och att möjligheten att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter ­tagits bort.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons