Annons

Näringslivet avgörande för att nå framtidssmål

Förra året antog FN 17 globala utvecklingsmål som handlar om att minska den globala uppvärmningen, säkra tillgång till rent vatten och utrota extrem fattigdom till 2030. Näringslivet förväntas spela en central roll för att målen ska nås.

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz anses ha de bästa förutsättningarna att nå målen i Agenda 2030, enligt en analys av OECD-länderna.

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz anses ha de bästa förutsättningarna att nå målen i Agenda 2030, enligt en analys av OECD-länderna.

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz anses ha de bästa förutsättningarna att nå målen i Agenda 2030, enligt en analys av OECD-länderna.

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz anses ha de bästa förutsättningarna att nå målen i Agenda 2030, enligt en analys av OECD-länderna.

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz anses ha de bästa förutsättningarna att nå målen i Agenda 2030, enligt en analys av OECD-länderna.

– Näringslivets delaktighet kommer ha en avgörande betydelse för om vi ska lyckas, säger SPPs vd Staffan Hansén. Kapital är en stark källa till påverkan, och vi i finansbranschen bör investera kapitalet på ett sätt som driver utvecklingen i rätt riktning, fortsätter han.

Han lyfter frågan kring vatten och sanitet för att belysa ett exempel på hur finansbranschen kan vara påverka utvecklingen. Under de senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen.

– Vattenbrist medför stora risker. Vi har vattenfrågan på radarn i våra investeringar och tittar aktivt på hur bolagen arbetar för att minska sin förbrukning. Vi investerar gärna även mer i bolag som har hållbara lösningar på vattenutmaningen, menar Hansén.

Sverige har bra förutsättningar

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz anses ha de bästa förutsättningarna att nå målen i Agenda 2030, enligt en analys av OECD-länderna. För att sprida kunskapen om Agenda 2030 har Utrikesdepartementet bland annat lanserat en internationell kampanj med syfte att skapa engagemang globalt.

– Alla kan bidra utifrån sina förutsättningar. De globala utvecklingsmålen må vara grandiosa, men det var även förra generationens milenniemål. Arbetet med dem har lett till att den extrema fattigdomen har halverats sedan 1990.

Vill du veta mer om hur du kan påverka världen? Läs här.

Annons
Detta är en annons från SPP, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.