”Etableringsjobben kan bli riktigt stor framgång”

En ny studie visar att ingångslönerna i detaljhandeln är så höga att de hindrar vissa grupper att få en anställning. Vi ser därför en stor potential för så kallade etableringsjobb att bryta utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden. Det skriver nationalekonomerna Sven-Olov Daunfeldt och Hans Seerar Westerberg vid HUI Research.

Publicerad
Annons

Klyftan på den svenska arbetsmarknaden mellan inrikes födda och utrikes födda blir allt bredare. Under november 2017 var arbetslösheten för utrikes födda nästan fyra gånger så hög som arbetslösheten för inrikes födda. Utvecklingen är bekymmersam eftersom långa perioder av arbetslöshet leder till att individerna selekteras bort vid nyanställningar. Många nyanlända riskerar därmed att stängas ute från arbetsmarknaden under lång tid, med höga samhälleliga och sociala kostnader som följd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons