Håkan Jansson:Språkliga hierarkier försvagar demokratin

Sverige har aldrig varit så enspråkigt som man under 1900-talet ville göra gällande; både högstatusspråk och olika minoritetsspråk har alltid samlevt med – och influerat – svenskan. I boken ”Språkpolitik” granskar lingvisten Olle Josephson mångspråkighetens demokratiska utmaningar.

Håkan Jansson
Publicerad
Annons

Kanske finner du ordet språkpolitik lite udda. En politik som närmare beskrivs av att handla om språket. Finns det verkligen anledning att ha en politik på språkområdet? Om man ska ta den begynnande valrörelsen till vittne om behovet av språkpolitik, så är det nog inte så stort. Men det hindrar inte att åtminstone en fråga med språkpolitisk anknytning dyker upp lite då och då: ”att nyanlända och invandrare ska lära sig svenska”. Precis som när det gäller ekonomisk politik, energipolitik, socialpolitik och försvarspolitik förutsätter dock en lyckosam politisk hantering av språkfrågor ett helhetsperspektiv och en konsekvens som ger enskilda beslut en riktning. Och om det handlar språkpolitik.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons