”De tvärsäkra åsikterna är en sorts fördomar”

Foto: Staffan Lowstedt

Författaren John Sjögren följer upp Thomas Steinfelds uppmärksammade texter om bildning. "Finns det något mer anti-intellektuellt, något mer hämmande för tänkandet, än en åsikt?"

John Sjögren
Publicerad
Annons

I ett par mycket läsvärda och uppmärksammade artiklar här i SvD har Thomas Steinfeld resonerat kring begreppet bildning. Först genom att slå hål på ett antal myter om bildningsbegreppet och nu senast genom att peka på tre saker som bildning inte är, men som det tenderar att reduceras till: information, kompetens och värderingar. Ytterligare en sak skulle kunna läggas till denna lista, i synnerhet med tanke på hur den svenska idé- och kulturdebatten stundtals gestaltar sig. Jag tänker på åsikter.

Finns det något mer anti-intellektuellt, något mer hämmande för tänkandet, än en åsikt? Det tvärsäkra tyckandet, den bestämda uppfattningen, är det inte i själva verket en raffinerad form av fördom? Kort sagt, finns det något större hinder för det bildade samtalet än åsikter?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons