”Sverige bör stoppa USA:s kandidat till Världsbankschef”

Vem kommer att leda Världsbanken efter Jim Yong Kims plötsliga avhopp? Donald Trump har nominerat en känd skeptiker av multilateralism: David Malpass. Valet av Malpass är strategiskt och säger en del om Trumps intentioner för Världsbanken. I en värld av handelskrig, klimat- och fattigdomsutmaningar så krävs mer samarbete. USA:s kandidat till posten som Världsbankschef står för det motsatta, skriver statsvetare Faradj Koliev.

Publicerad
Annons

Internationella och mellanstatliga organisationer har en viktig funktion på den internationella arenan. Deras främsta uppgift är, något förenklat, att koordinera, implementera olika projekt och skapa information och kompetens som enskilda stater själva inte förmår göra. De har en given roll inom handel, mänskliga rättigheter, klimat och miljö, fred, utveckling och en rad andra globala frågor. Den statsvetenskapliga forskningen har visat att internationella organisationer har kapacitet att till exempel bevara fred och skapa välstånd. Men hur väl de lyckats med sin uppgift beror bland annat på hur de styrs.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons