”Högskolorna bör nobba radikalfeministiska krav”

Krav på lika utfall vid tjänstetillsättningar strider mot akademiska principer och är skadliga för högskolan. I stället bör vi stärka meritokratin och acceptera de utfall som blir resultatet, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.

Publicerad
Annons

Många högskolor på 60-talet präglades av starkt vänsterinflytande och det gällde att ha den rätta marxistiska inriktningen för att anses rumsren. Vänsterinflytandet finns kvar även i dag men har tagit sig andra former. I dag är det främst radikalfeminismen och identitetpolitiken som syns och utövar ideologisk påverkan på utbildning och forskning. Båda står i kontrast till det meritokratiska system som ligger till grund för vetenskapen och hotar därför akademins fundament.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons