Vi måste börja med barnenMer tid ger hopp om en bättre värld för barn

Hur ska vuxna kunna ta hand om små barns behov och deras rättigheter på ett bra sätt? Om det handlar två nya böcker.
Hur ska vuxna kunna ta hand om små barns behov och deras rättigheter på ett bra sätt? Om det handlar två nya böcker. Foto: NTB/TT

De flesta barn i Sverige växer upp i trygghet, men de mest ekonomiskt och socialt utsatta har det svårare i dag. Kristina Sandberg läser två böcker om barns rättigheter som manar till reflektion, men framför allt till handling.

Publicerad
Ylva Mårtens är redaktör för boken ”Vi måste börja med barnen”.

Ylva Mårtens är redaktör för boken ”Vi måste börja med barnen”.

Foto: Anders Petersen
Annons

FN:s utförliga barnkonvention – 54 artiklar i tre delar – antogs som lagtext i Sverige den 1 januari 2020. Det är alltså högaktuellt att sätta frågan om barns rättigheter under lupp. Men också lätt att komma med stora, vackra ord, som inte så enkelt låter sig efterlevas i praktiken. Jag börjar läsningen av de olika bidragen i radiojournalisten Ylva Mårtens nyutkomna antologi ”Vi måste börja med barnen” med viss vaksamhet. Hon har samlat texter från bland annat forskare, författare, journalister, läkare, regissörer och psykologer. Men jag inser snabbt att frågan om barns villkor och rättigheter blir skarpt belyst från olika utgångspunkter och besvaras i skilda tonlägen. Energin sprakar från samtliga bidrag och de inbjuder till reflektion och handling.

Juristen på Barnrättsbyrån, Babak Behdjou, inleder med ett personligt vittnesmål om en utsatt uppväxt med familjens flyktingerfarenheter i bagaget, där den politiska förföljelsen av hans mamma fortsatte också i Sverige. Babak har klarat sig bra, men barndomsvännen från samma bostadsområde fastnade i drogmissbruk och kriminalitet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons