Annons

Tar steget längre för en jämställd arbetsplats

Ellevio har bytt fokus och verktyg för att snabba på utvecklingen till en jämställd arbetsplats, berättar Susanne Brageé och Johan Lindehag.
Ellevio har bytt fokus och verktyg för att snabba på utvecklingen till en jämställd arbetsplats, berättar Susanne Brageé och Johan Lindehag. Foto: Ellevio

Energibranschen står inför en historisk energiomställning med ett stort rekryteringsbehov. Att då kunna erbjuda en arbetsplats där man upplever sig inkluderad oavsett kön, etnicitet eller ålder blir en viktig faktor för att attrahera den kompetens man behöver. Men det är också en utmaning.

Energibranschen har historiskt sett varit en manlig domän, och är delvis fortfarande. De senaste åren har elnätsbolaget Ellevio bytt fokus och verktyg för att snabba på utvecklingen till en jämställd arbetsplats och en mer inkluderande kultur.

Susanne Brageé, chef för People & Culture på Ellevio, menar att en bra arbetsplats handlar om mer än bara andelen män och kvinnor.

– Vi har valt att vidga begreppet jämställdhet till att handla om inkludering i stället. Vi arbetar på att bygga en respektfull och inkluderande miljö oavsett om det berör exempelvis ålder, kompetens, etnicitet eller kön. I inkluderingsarbetet är jämställdhet ett spår av flera, säger hon.

Ledarskapsfrågor är centrala i arbetet med arbetsplatskulturen och Ellevio arbetar med både obligatoriskt ledarskapsprogram och utvecklade medarbetarsamtal. I dag följer man inte bara upp arbetsleveranser, utan även hur delaktig man är som medarbetare i företagets och sin personliga utveckling och hur man agerar som kulturbärare.

Under februari har Ellevio också genomfört en intern kulturvecka, med ett 20-tal olika programpunkter. Personalen har kunnat fördjupa sig inom områden som kundbemötande och samverkan och inspireras av både interna och externa talare.

– Att arbeta med vår kultur är avgörande för att vi som företag ska nå våra strategiska mål, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

– Samtidigt som vår verksamhet är en central del för ett hållbart samhälle ska vi också vara en hållbar arbetsgivare och då står mångfald högt på agendan, fortsätter han.

Arbetet har gjort avtryck och tillsammans med månatliga pulsmätningar ut till personalen har man nu fått framfart.

– Vi kan se förändring och kommer snabbare till rätta med de utmaningar som finns, säger Susanne Brageé och fortsätter:

– Vi får också mycket återkoppling och idéer genom mätningarna. Där kan vi ställa specifika frågor och får svar från hela organisationen.