”Vilseledande om viktig fråga för forskningen”

När förväntad samhällsnytta ställs mot den enskildes intressen och rättigheter finns det all anledning att vara klar i tanken. Att patientpopulationen gagnas innebär inte per automatik att forskningsdeltagarna gagnas, skriver etikforskarna Mats Johansson och Linus Broström i en replik om forskning på medvetslösa.

Publicerad
Jurek Holzer
Foto: Jurek Holzer
Annons

På SvD Debatt (29/9) framförs åsikten att Sverige bör göra det enklare att bedriva forskning på medvetslösa personer, särskilt de som drabbats av hjärtstopp. Frågan är onekligen viktig och vi är benägna att dela artikelförfattarnas slutsats. Tyvärr misslyckas de helt att göra rättvisa åt de etiska utmaningar sådan forskning aktualiserar. I inlägget blandas grumliga resonemang med direkta sakfel. Exempelvis hävdas det att forskningen ifråga kräver patientens skriftliga samtycke. Något sådant krav finns inte. Om patienten inte själv kan samtycka, till exempel på grund av medvetslöshet, tillåter lagen redan idag att forskningen genomförs om närmast anhöriga (och i förekommande fall god man eller förvaltare) konsulterats i frågan, och inte motsatt sig att patienten inkluderas. Att anhöriga inte alltid finns tillgängliga vid ett plötsligt hjärtstopp, eller själva är i skick att ta ställning, är egentligen kärnproblemet i dagens lagstiftning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons