Varför övergavs khmerrikets Angkor?

Angkor Wat.
Angkor Wat. Foto: Pascal Deloche/TT

Orsaken till att khmerernas tempelområde Angkor övergavs på 1400-talet dokumenterades inte av samtiden. Men det finns ett flertal hypoteser som ensamma eller tillsammans skulle kunna förklara varför det skedde.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Fråga: ”Få ruinområden kan tävla med Kambodjas Angkor. Men varför ligger detta väldiga tempelområde överhuvudtaget i ruiner? Kambodja var ju en stormakt under medeltiden, och Angkor var en jättestor huvudstad. Hur kom det sig att den övergavs?”

Dick Harrison: Orsakerna är att söka i den stora omvandling som Kambodja och khmerernas samhälle genomgick på 1200- och 1300-talen. Den förändring som är mest synlig i kulturlandskapet är att hinduismens och mahayanabuddhismens stora tempel övergavs. Theravadabuddhismen började dominera det andliga livet genom kringvandrande tiggarmunkar. Samtidigt utsattes khmerernas imperium för militära framstötar från thaifolken, något som medverkade till att det blev svårare att upprätthålla anläggningarna för konstbevattning. Dessutom gjorde handelsuppsvinget på havet att kustregionerna växte i betydelse. På 1400-talet övergavs Angkor, vars rike då hade krympt betydligt, och ett nytt khmercentrum växte fram vid Phnom Penh.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons