Annons

Här är förmånen som lockar talanger

Svenska företag investerar 500 miljoner kronor i anställdas tjänstepension varje dag. För medtechbolaget SHL Group var hållbarhetskrav en naturlig del i valet av SPP som tjänstepensionsleverentör.

Enligt Anna Högosta, Human Resources Director på SHL Group, är deras hållbara tjänstepension hos SPP viktig för både företaget och deras anställda.

– Våra medarbetare vill vara trygga med att deras pensionspengar placeras hållbart och för oss är det en självklarhet att som arbetsgivare kunna erbjuda det. Hållbarhet är mer än ett vackert ord för SHL Group. Vi arbetar ständigt med att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete, och där ingår att hållbarhetssäkra våra leverantörer.

Hjälp att synliggöra värdet av tjänstepensionen

Samtidigt betonar hon att ingen förmån är särskilt mycket värd om inte de anställda vet om och agerar på den. En viktig del i samarbetet med SPP har därför varit att få hjälp och stöd att synliggöra tjänstepensionen för företagets anställda.

– Framgångsreceptet i vårt samarbete har varit den personliga service och närhet till både chefer och medarbetare som SPP alltid levererat. Våra medarbetare är främst akademiker och har oftast ett befintligt intresse av sin egen tjänstepension. Men för att verkligen få dem att förstå och uppskatta värdet av tjänstepensionen har personlig rådgivning från SPPs experter varit avgörande, säger Anna Högosta och fortsätter:

– Under rådgivningen med SPP får våra medarbetare möjlighet att regelbundet sitta ner och få svar på alla tänkbara frågor. Då blir pensionsförmånen mycket mer aktualiserad och levandegjord.

Nytt verktyg för att locka talanger - oavsett generation

För SHL Group är det en uppenbar del i rekryteringsprocessen att presentera företagets hela förmånspaket. En genomgång som även efterfrågas av talangerna i allt större utsträckning.

– För tio år sedan fick vi inte särskilt mycket frågor om förmåner – särskilt inte om tjänstepensionen. I dag är situationen en helt annan. Jag ser själv en trend i att kandidater, oavsett generation, är allt mer intresserade av information kring vårt förmånspaket. Att då kunna presentera en generös och dessutom hållbar tjänstepensionslösning har hjälpt oss att både locka och behålla fler talanger.