”Politiker ska inte besluta i individärenden”

Just nu pågår på regeringens uppdrag en översyn av socialtjänstlagen. Vi hoppas att den leder till att Sverige i likhet med andra länder får en professionell socialtjänst, där politikers inflytande i individärenden försvinner, skriver Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.

Publicerad
Heike Erkers

Heike Erkers

Foto: pressbild
Annons

Den 18–19 oktober arrangeras Sveriges socionomdagar, en mötesplats för det professionella sociala arbetet. Som situationen ser ut i dag kanske det i stället skulle vara politikerdagar, då folkvalda lekmän fortfarande står för besluten i socialtjänstens mest ingripande ärenden. Sverige är det enda land i Norden som har denna arbetsordning. Det är dags att ta bort politikerinflytandet i socialtjänstens individärenden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons