Aleksandr Solzjenitsyn tvingades i februari 1974 i exil och fråntogs sitt sovjetiska medborgarskap. SvD:s fotograf Ragnhild Haarstad tog fotot där Solzjenitsyn står på båten från Danmark till Norge.
Aleksandr Solzjenitsyn tvingades i februari 1974 i exil och fråntogs sitt sovjetiska medborgarskap. SvD:s fotograf Ragnhild Haarstad tog fotot där Solzjenitsyn står på båten från Danmark till Norge. Foto: Ragnhild Haarstad

Hemligstämplat: Så fick Solzjenitsyn Nobelpriset

Var Nobelpriset i litteratur till Aleksandr Solsjenitsyn 1970 i själva verket ett politiskt pris? Kaj Schueler läser dokument som varit hemliga i 50 år och som nu avslöjar turerna kring Svenska Akademiens val av den sovjetiske författaren.

Kaj Schueler
Publicerad

Bara ett år efter att Aleksandr Solzjenitsyn för första gången föreslagits till Nobelpriset i litteratur, är han huvudkandidat till 1970 års pris – vilket i Nobelprissammanhang är en ovanligt kort beslutssträcka. Det tycks inom Nobelkommittén detta år finnas en uppfattning att ett prisbeslut bör fattas skyndsamt. Av de sex ledamöterna förordar nu fem Solzjenitsyn. Den avvikande är Artur Lundkvist som rekommenderar Pablo Neruda och Patrick White (kommande års pristagare) före Solzjenitsyn. Lundkvist, som här går helt emot den allmänna meningen såväl i kommittén som bland litterärt kunniga runt om i världen, tycker helt enkelt att den sovjetiske författaren inte håller måttet litterärt.

”Jag vill ifrågasätta något som man i allmänhet går förbi i hans fall: det är det konstnärliga värdet av hans böcker”, skriver Lundkvist i sitt utlåtande till Akademien. Han finner det uppenbart att författarens romanform har en anknytning till och är en fortsättning av den realistiska traditionen som utvecklades under 1800-talet. Men jämfört med utvecklingen under 1900-talet i Europa, USA och Latinamerika ”framstår den som ganska primitiv och ointressant”.