Annons

Tjänsten växer – når sju miljoner användare

Sedan den första BankID-legitimationen utfärdades 2003 har användandet av BankID och framförallt Mobilt BankID exploderat i Sverige till dagens sju miljoner användare.

Redan 2001 började olika myndigheter i Sverige diskutera en ”24-timmarstjänst” samtidigt som EU-lagar skrevs om så att en elektronisk underskrift blev likställd med en fysisk.

I samband med detta bildades ett konsortium där de flesta av de stora svenska bankerna deltog. Syftet med konsortiet var att utveckla en infrastruktur för e-legitimationer som skulle uppfylla kraven från myndigheter och banker och kunna accepteras av allmänhet och företag. Lösningen blev BankID, en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. 2003 lanseras BankID-legitimationen och redan 2005 hade BankID en halv miljon användare i Sverige.

– Teknikutvecklingen har förändrat tjänsten en del sedan den kom ut på marknaden 2003, säger Johan Eriksson, vd på Finansiell ID-Teknik, som står bakom tjänsten.

Succé efter lansering 2011

2011 lanserades succén Mobilt BankID. Efterfrågan på en mobil e-legitimation bland kunder i Sverige var stor och därför kom Mobilt BankID som en naturlig utveckling. Sedan BankID lanserades i sin grundform 2003 har användandet förändrats radikalt, från att först och främst varit ett verktyg för offentliga tjänster till att i dag domineras av privata tjänster. Mycket tack vare Mobilt BankID.

– Det som framförallt exploderat är användningen inom bank och finans. I takt med att smartphones blivit dominerande har användandet av mobilbanker ökat och där används Mobilt BankID som säkerhetslösning. Vi har sju miljoner användare i dag, tillsammans använder de BankID två miljarder gånger i år, säger Johan Eriksson.

Ska vara enkelt, snabbt och säkert

I takt med smartphones utvecklats och blivit allt mer avancerade har också efterfrågan på smarta funktioner inom BankID-sfären efterfrågats. Mobilt BankID är en tjänst som ska fylla syftet att identifiera människor och måste vara enkel, snabb och säker. Användarupplevelsen måste vara mycket bra, menar Eriksson. En del i detta är nya funktionen touch-id för att personer ska kunna identifiera sig med hjälp av en standardiserad teknik från Apple.

– Tjänsten ska vara smidig, därför kommer vi inte att lägga in funktionalitet som motverkar det. Just touch-id-funktionen togs fram utifrån att kunderna efterfrågade det, säger han.

2012 dök en ny spelare upp i Sverige som snabbt blev oerhört populär bland användare: Swish, bankernas nya mobiltjänst för betalningar från person till person. Mobilt BankID används som säkerhetsmetod för Swish.

– Swish och Mobilt BankID har vuxit tillsammans. Man har bidragit till varandras utveckling och popularitet, säger Johan Eriksson.

Vill du komma igång med BankID? Läs här.

Viktiga perioder i BankID:s utveckling:

2003: BankID lanseras i Sverige.

2008: SEB blir en av de största ägarna i Finansiell ID-teknik, bolaget bakom BankID.

2011: Mobilt BankID lanseras.

2015: Miljardvallen bröts då en miljard transaktioner gjordes med BankID.

2016: BankID och Mobilt BankID når 7 miljoner användare.

E-legitimation utomlands:

Ett tjugotal länder i världen utfärdar e-legitimation, exempelvis Tyskland, Israel och Spanien. Länder som accepterar bankutfärdad e-legitimation för identifiering mot myndigheter, BankID, är Finland, Norge och Sverige.