Wolodarski: Thunbergs dag på DN skadar inte journalistiken – tvärtom

Anna Careborg, SvD:s chefredaktör, och Peter Wolodarski, DN:s chefredaktör.
Anna Careborg, SvD:s chefredaktör, och Peter Wolodarski, DN:s chefredaktör.

Att Greta Thunberg blir chefredaktör för en utgåva betyder givetvis inte att DN överger sitt oberoende – samma professionella etik styr tidningen även denna dag, skriver DN:s chefredaktör Peter Wolodarski i en replik till SvD:s Anna Careborg.

Anna Careborg svarar direkt längre ner: ”Det handlar inte om Greta Thunberg – utan om integriteten.”

Publicerad
Annons

Journalistikens livsluft är dess oberoende. Självständigheten från privata och offentliga maktorgan är central för all publicistik. Om dessa grundprinciper är nog SvD:s chefredaktör Anna Careborg och jag överens.

Men samtidigt: kan en tidning sägas vara oberoende om den tar emot mångmiljonbelopp från det politiska system den förväntas granska? Klarar journalisterna på ett sådant medieföretag att fullgöra sitt uppdrag om deras löner bekostas med hjälp av skattemedel?

I Svenska Dagbladets fall är frågan inte hypotetisk. SvD har de senaste tio åren sökt och beviljats ungefär en halv miljard kronor i presstöd. I år har tidningen inte nöjt sig med det ordinarie driftsstödet på 40 miljoner kronor, utan även bett om extra distributionsstöd och ett särskilt redaktionsstöd.

Totalt kommer hjälpen från det politiska systemet – som chefredaktör Anna Careborg signerat i sin andra roll som vd – att motsvara en betydande del av kostnaden för hela redaktionen.

Innebär detta att tidningen skadat sitt oberoende? Jag anser definitivt inte det, även om vi på DN valt att avstå från att söka motsvarande statliga stöd.

Annons
Annons

Skälet till att jag litar på att Svenska Dagbladets journalistik står fri, är att jag vet att dess redaktion är professionell.

Det är en komplikation att ta emot stora belopp från staten, och jag är glad att DN medvetet avstått från det, men jag vet samtidigt att SvD:s journalister kan sitt jobb. De har integritet.

Det vore klädsamt om Anna Careborg reflekterade över SvD:s eget beroende av staten innan hon talar om för andra tidningar om hur viktigt det är att stå fri i sin verksamhet.

DN har bjudit in Greta Thunberg, världens just nu kändaste röst i klimatfrågan, för att under en dag i december vara vår gästande chefredaktör. Jag kvarstår vid denna enda dag som utgivare, och tar det fulla publicistiska och juridiska ansvaret för projektet. 

Betyder detta att DN överger sitt oberoende? Givetvis inte. Det är samma professionella etik, samma journalistiska grundvärderingar som styr tidningen denna dag precis som årets övriga 364 dagar. Andra dagstidningar som brittiska Independent har gjort liknande projekt före DN.

Specialutgåvan med Greta Thunberg kommer förhoppningsvis att bli ett minst lika spännande journalistiskt projekt också för DN:s läsare, eftersom Thunberg bär med sig unika erfarenheter och kunskaper. Även brittiska public service-bolaget BBC samarbetar med Thunberg. Jag är övertygad om att det är till glädje för publiken. 

Förhoppningsvis kan också vi inom medierna lära oss något.

Skälet till att vi bjöd in Greta Thunberg är att de flesta redaktioner, inklusive DN:s, under lång tid har misslyckats med att ge klimatet en rättmätig journalistisk behandling. Frågan hanteras inte som en kris, trots att forskarsamhället är överens om att den globala uppvärmningen allvarligt undergräver livsbetingelserna på jorden.

Annons
Annons

Under våren ställde världens medier som jämförelse om blixtsnabbt och satte ljuset på coronapandemin. Men vi lyckas inte skildra klimatkrisen med samma intresse.

Greta Thunberg har själv sagt att hon vill att journalistiken under den dag som hon samarbetar med DN ska fokusera på kunskap och forskning och inte på åsikter.

Det är en viktig ambition, som inte på något sätt skadar journalistiken. Tvärtom.

Det som oroar mig mer är att vi inte med tillräckligt djup och systematik lyckas skildra en kris som påverkar oss alla, våra barn och barnbarn.

Inte heller SvD:s chefredaktör kan stå fri från den frågan. Den påverkar trovärdigheten för alla medier.

Peter Wolodarski

Chefredaktör för Dagens Nyheter

Svar direkt från Anna Careborg: Det handlar inte om Greta Thunberg – utan om integriteten

Ett sätt att värna om journalistikens särskilda uppdrag och integritet är att bättre skilja på opinionsjournalistik och nyhetsrapportering – och att inte blanda ihop dem, svarar SvD:s chefredaktör Anna Careborg.

På SvD är det inte bara jag som har titeln chefredaktör. För att skilja mellan nyhets- och ledarredaktionen har Tove Lifvendahl, som politisk chefredaktör, ansvar för den senare. Det vore intressant att höra mer om hur Peter Wolodarski ser på och håller isär de två olika arenorna. Han är ju både en av landets mest inflytelserika opinionsbildare och chef för en av de viktigaste nyhetsredaktionerna. Men detta verkar Peter Wolodarski inte vilja gå in på nu, och han bemötte inte heller kritiken i våras om hur han då agerade i coronadebatten. Det är synd. När chefen för en nyhetsredaktion, som ska vara opartisk, tar stark ställning i viktiga skeenden väcker det frågor – frågor som det säkert finns intressanta svar på.

Annons
Annons

Men Peter Wolodarski ägnar en stor del av sin replik åt en helt annan fråga, om finansieringen av journalistik. Han sitter själv i ledningsgruppen för Bonnier News, som tagit emot minst 195 miljoner kronor i statliga stöd hittills i år. Det är därför ingen överraskning att han når slutsatsen att oberoendet inte skadas i stort – han litar på att redaktionen står fri.

I en tid när sociala plattformar domineras av åsikter och aktivism måste vi värna om nyhetsjournalistikens särskilda uppdrag och integritet. När vår trovärdighet ifrågasätts bör vi göra allt vi kan för att upprätthålla den. Ett sätt är att bli bättre på att skilja mellan vad som är opinionsjournalistik och vad som är nyhetsjournalistik – och att inte blanda ihop dem.

Svenska medier inspireras ofta av internationell press. Men medieutvecklingen i flera länder går åt ett håll som gör i alla fall mig bekymrad. Om medier även i Sverige skulle börja ta tydlig ställning på nyhetsplats tror jag att det vore djupt problematiskt. Förlorarna skulle ytterst bli mediekonsumenterna som inte längre skulle kunna lita på vår ambition, att med integritet göra ett professionellt journalistiskt arbete så att de kan bilda sig en egen uppfattning.

Självklart behöver journalistiken utvecklas och vi bör alla pröva nya innovativa idéer. Det kan tyckas vara ett harmlöst grepp att för en dag lämna över chefredaktörskapet till Greta Thunberg, men när detta omfattar mer än arenan för opinionsjournalistik sätter det nyhetsjournalisterna i en svår sits. I DN nämner Peter Wolodarski själv frågor som kommit upp på den egna redaktionen om oberoende och hur de ska kunna granska Greta Thunberg som makthavare. När han konstaterar att tilltaget inte skadar journalistiken blir det tydligt att vi har olika syn på nyhetsrapportering.

Det gläder mig att DN nu satsar ytterligare resurser på sin klimatbevakning. Fyra av de fem senaste åren har SvD, enligt Vi-skogens undersökning, varit den svenska tidning som rapporterat mest om klimatet – förra året publicerade vi nästan 3 500 artiklar. Men SvD behöver också utveckla klimatjournalistiken och har flera satsningar på gång, med fokus på kunskap och forskning. I en kommande serie intervjuar vi till exempel en rad världsledande forskare, men vi bestämmer själva vilka det är och hur vi gör jobbet.

Jag håller med om att vi har ett väldigt stort ansvar att rapportera om klimatet. Men vi har också ett stort ansvar för medieutvecklingen i Sverige. Just därför är frågan om hur vi bedriver vår nyhetsjournalistik så viktig, att vi gör det med integritet och utan att trovärdigheten ens för en dag kan ifrågasättas.

Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons