ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Mårten Schultz:

Särbehandling tillåtet bara i undantagsfall

Mårten Schultz
Cilla Benkö, vd för Sveriges radio.
Cilla Benkö, vd för Sveriges radio. Foto: Leif R Jansson/TT

Uppropet från Sveriges Radio med påståenden om rasism har givit upphov till en diskussion om diskriminering, SR:s vd Cilla Benkö har förklarat att hennes företag möter dessa problem bland annat genom att rekrytera medarbetare på etnisk grund. Men är det tillåtet?

Mårten Schultz
Uppdaterad
Publicerad

Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Regeringsformen, vår viktigaste grundlag, säger att lagar inte får medföra ett missgynnande mot någon som tillhör en minoritet på grund av hennes etniska ursprung eller hudfärg. Noterbart är att grundlagen här enbart skyddar mot diskriminering som missgynnar en minoritet. Europakonventionen, som också innehåller en antidiskrimineringsregel, har inte någon sådan inskränkning.

Enligt Europakonventionens artikel 14 måste de stater som skrivit under konventionen säkerställa att de mänskliga rättigheterna ger lika skydd till alla. Och Europakonventionens diskrimineringsförbud träffar bredare än vår grundlag. Det gäller inte bara för minoriteter och omfattar fler diskrimineringsgrunder, även diskriminering på politisk grund. Diskriminering är dessutom otillåten enligt EU-rätten.

Laddar…