”Sociala medier ökar trycket att konsumera”

Konsumtion har blivit ett av de starkaste kriterierna för hur vi bedömer varandra. Sociala medier synliggör konsumtion och förstärker social jämförelse. Men många pensionärer, barn­familjer och unga har begränsade resurser att klara konsumtionstrycket, skriver Karin M Ekström och Torbjörn Hjort.

Publicerad
Annons

Socialt hållbar konsumtion behöver större uppmärksamhet bland politiker, näringsliv, organisationer och inte minst i skolan. I samhällsdebatten hörs ofta konsumtionens roll för ekonomisk tillväxt och under senare år även dess negativa konsekvenser för miljön. Men var förs debatten om konsumtionens sociala betydelse, det vill säga den roll konsumtionen spelar för att kunna delta i samhället? Politiskt lyfts aspekter som överskuldsättning och konsumentskydd fram, men frågan om social hållbarhet behöver diskuteras bredare än så.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons