SD: Ompröva fri vård för papperslösa

Om man på riktigt vill ­minska antalet papperslösa i Sverige måste man se vilka orsaker som finns för att indi­vider ska vilja hålla sig kvar i Sverige illegalt. Tillgången till välfärd är en sådan anledning, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Per Ramhorn (SD).

Uppdaterad
Publicerad
Annons

I mars 2013 överlämnade den dåvarande allians­regeringen en proposition till riks­dagen som gick ut på att samtliga av landets landsting skulle bli skyldiga att erbjuda personer som vistas i Sverige utan tillstånd nära nog gratis hälso- och sjukvård. Även tandvård omfattades av förslaget. Sverigedemokraterna var då det enda parti som av flera skäl var emot detta. En viktig aspekt gäller den principiella inställ­ningen till välfärd. Sverigedemokraterna vill se en stark och bred sådan där människor känner sig trygga med att staten vid behov kan ge den hjälp som behövs. Men detta förutsätter också att män­niskor solidariskt delar på finansieringen av denna trygghet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons