Annons

Svensk satsning i Kina ska minska utsläppen

Genom att investera i obligationer utgivna av Advanced SolTech kan du påskynda den gröna omställningen när Kina går från kolkraft till solkraft. Obligationerna har en årlig ränta på 8,25 % i 5 år och kapitalet går till att slutföra redan tecknade affärer där solceller ska installeras på kinesiska fastighetsägares tak.

– Svenskarnas största oro, enligt SOM-institutet, är klimatförändringar och miljöförstöring. Det är ett hot som vi varken kan eller vill blunda för längre, nu måste vi agera ännu kraftfullare. Svenskarna må vara oroliga men kineserna är otroligt medvetna om klimathotet och miljöförstöringens inverkan på samhället. Om du bor i en stad där du vill ha skyddsmask för att vistas utomhus så blir miljöförstörelsens konsekvenser något väldigt konkret. Nu kan du investera i den förändring som håller på att ske, när vi ställer om till grön energi och bidrar till att bygga en värld som håller i längden, säger Stefan Ölander, vd i moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (Publ).

SolTech Energy handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15 000 aktieägare. SolTech Energy-koncernen investerar i, installerar och driver solenergianläggningar i Kina

EXTERN LÄNK: Läs mer om solobligationen och teckna dig här

Gigantisk marknad för solenergi i Kina

Högt ställda miljökrav och ett starkt växande energibehov har gjort den kinesiska marknaden för solenergi mycket attraktiv. Kina är sedan 2009 världens största energiförbrukare och från dagens nivå förväntas energikonsumtionen fördubblas till 2040.

Kinas historiska satsningar på framförallt kol som energikälla har tillsammans med det starkt växande energibehovet skapat en enorm miljöutmaning som Kina tar på stort allvar. Därför är den kinesiska regeringens ambitioner att bygga ut solenergin mycket omfattande. Experter i marknaden bedömer att Kina kommer att ha cirka 250 gigawatt (GW) installerad solenergi redan 2020, mot drygt 130 GW i dag.

– I början av maj 2018 hade ASRE i Kina 32 MW intäktsgenererande solenergianläggningar, i augusti passerade vi 50 MW och fortsätter nu att expandera. Pengarna från obligationen skall användas till redan klara affärer, säger Stefan Ölander, styrelseordförande för Advanced Soltech Sweden AB (Publ), det bolag som emitterar obligationen.

Kontrakt med löpande intäkter under 20–25 år

Reduceringen av kolkraft leder till lägre utsläpp av koldioxid och 50 000 kronor investerat i vår obligation sparar 5,4 ton CO₂ utsläpp per år.

SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25-års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh.

Drygt 52 megawatt redan anslutna till elnätet i Kina

2022 när alla anläggningar enligt plan är fullt driftsatta, kommer den kinesiska verksamheten att omsätta cirka 1 miljard kronor varje år.

Per 15 augusti 2018, har ASRE 52,21 megawatt (MW) anslutna till elnätet, som redan är intäktgenererande. En ökning med cirka 20 MW sedan i maj månad. Ytterligare 24 MW är kontrakterade men ej påbörjade och 2,73 MW är under byggnation. Därutöver finns en projekt-pipeline på 95 MW som löpande bearbetas. Utöver enskilda kunder som ASRE löpande skriver avtal med så har de strategiska samarbetsavtal med två provinsregeringar motsvarande 150 MW installerad solenergikapacitet under en femårsperiod. Av dessa har endast cirka 1 MW installerats hittills så den absoluta majoriteten av avtalens omfattning kvarstår.

– Det enda som kan hindra tillväxten är om vi inte kan leverera finansiering i rätt takt och målet är att fram till 2021 ha en installerad kapacitet på 605 MW. Från 2022 när anläggningarna är fullt driftsatta kommer vi löpande omsätta cirka 1 miljard SEK per år i vår kinesiska verksamhet, säger Stefan Ölander som även är styrelseordförande för Advanced SolTech Sweden AB (publ), det bolag som emitterar obligationen.

Grön obligation med 8,25 % i ränta

En grön obligation är en investering där pengarna är öronmärkta för ett hållbarhets- eller miljöprojekt. Med 8,25 % i årsränta ger SolTech dig mycket bättre ränta än sparkontot samtidigt som du bidrar till grön omställning och att fossila energikällor som kolkraft byts ut.

Byt ut kol mot solceller och bidra till att hejda klimatförändringarna

– Hjälp oss att installera solenergi i Kina, där efterfrågan på våra tjänster är stor och där varje installation innebär att användningen av kolkraft minskar. Reduceringen av kolkraft leder till lägre utsläpp av koldioxid och 50 000 kronor investerat i vår obligation sparar 5,4 ton CO₂ utsläpp per år, avslutar Stefan Ölander.

EXTERN LÄNK: Läs mer om solobligationen och teckna dig här