Tomas Öberg:Gruvinspektören som uppfann naturen

Genom att studera växter på såväl mikro- som makronivå lyckades Alexander von Humboldt få syn på naturen som en levande helhet. En ny biografi sätter in Humboldt i hans idéhistoriska sammanhang och visar samtidigt på hans betydelse för våra dagars miljödebatt.

Publicerad
Alexander von Humboldt (1769–1859).

Alexander von Humboldt (1769–1859).

Alexander von Humboldt med Aimé Bonpland i sin hydda vid Orinoco, kolorerat kopparstick av Otto Roth von Holzstich.

Alexander von Humboldt med Aimé Bonpland i sin hydda vid Orinoco, kolorerat kopparstick av Otto Roth von Holzstich.

Humboldts "Naturgemälde", som visar ett tvärsnitt av Chimborazovulkanen med detaljerad information om växtligheten, publicerades 1807.

Humboldts "Naturgemälde", som visar ett tvärsnitt av Chimborazovulkanen med detaljerad information om växtligheten, publicerades 1807.

Andrea Wulf är historiker och har tidigare skrivit bland annat "Jakten på Venus" om Venuspassagen och 1700-talets vetenskapsmän.

Andrea Wulf är historiker och har tidigare skrivit bland annat "Jakten på Venus" om Venuspassagen och 1700-talets vetenskapsmän.

Foto: Guillem Lopez/IBL
Annons

Att datera den moderna vetenskapens genombrott är en grannlaga uppgift, men klart är att det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet var en mycket dynamisk period. De tidiga naturforskarna beskrev och systematiserade då kunskapen och specialiserade sig inom ­olika discipliner, men även om all vetenskap innebär studier av detaljer så sker de stora genombrotten först när vi lyckas förstå sambanden. Forskningsresanden och polyhistorn Alexander von Humboldt (1769–1859) var den som först beskrev naturen som ett sammanhängande dynamiskt system utifrån vetenskapliga observationsdata.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons