Annons

Stark börs utmanar i jakt på avkastning

Världens börser har skakat av sig såväl Brexitoron som tragiska terrordåd och statskuppförsök och har över sommaren uppvisat rejäl styrka. Bakom uppgångarna ligger dels centralbankers och politikers respons på Brexit och dels starkare konjunkturtecken, inte minst i USA. Det skriver SEB:s placeringsstratreg Johan Hagbarth i en marknadskommentar.

Texten nedan handlar om sparande i någon form. Vi vill därför påminna om att för fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Brexit – en politisk och lokal företeelse

Brexit får naturligtvis negativa effekter på brittisk ekonomi. Allt talar för att det verkligen blir en Brexit, och att man lämnar in sin ansökan om att lämna EU under 2017. Politikerna, med den nyvalda premiärministern May i spetsen, agerar dock för att mildra effekterna. Planen är att göra öriket ”superkonkurrenskraftigt”, något som redan börjat ske tack vare den kraftiga försvagningen av pundet. Även centralbanken agerar kraftfullt för att stimulera ekonomin – sammantaget räknar vi med en tydlig men hanterbar inbromsning. Andra centralbanker har också signalerat att man står beredda att agera. Vi räknar i nuläget inte med några stora spridningseffekter från Brexit. Frågan belyser dock de stora politiska utmaningarna inom EU-samarbetet – här finns en potentiell källa till framtida marknadsoro.

Mer politisk oro att vänta?

Nästa år stundar val i såväl Tyskland som Frankrike, vilket spär på oron kring den europeiska politiken. Men först närmar vi oss det amerikanska presidentvalet. Opinionsmätningarna avseende presidentvalet pekar på fortsatt ledning för Clinton, och hon är även stor favorit hos vadslagningsfirmorna. Trump har haft en hel del mediala motgångar de senaste veckorna så Clinton framstår som tydlig favorit. Värt att notera är dock att vadslagningsfirmornas odds i Clintons favör är misstänkt lika oddsen för stanna-sidan inför Brexitomröstningen.

Positiva makrosignaler

Den senaste tidens ekonomiska statistik visar lite mer positiva tecken, tydligast i USA. Tillväxten under andra kvartalet blev förvisso en besvikelse, men såväl arbetsmarknaden som mer framåtblickande indikatorer, såsom inköpschefsindex, pekar mot en bättre tillväxttakt framöver. Kina uppvisar också god ekonomisk tillväxt bland annat drivet av expansiv finans- och penningpolitik. Det nyligen avslutade valet till japanska överhuset vanns övertygande av premiärminister Abe. Här kommer nu ytterligare åtgärder för att få fart på den tröga japanska ekonomin, vilket behövs.

Högt värderade börser

Drivet av den stora tillgången på likviditet och de låga räntorna har de positiva makrosignalerna och avklingande oron kring Brexit gjort att i princip alla risktillgångar utvecklats väl. Aktier tillhör sommarens vinnare, problemet är dock att vinstförväntningarna inte stiger i samma takt, tvärtom. I dagsläget framstår aktiemarknaderna som högt värderade, inte minst i USA. Ett annat sätt att uttrycka det är att marknaden redan diskonterar (räknar med) en positiv utveckling framöver – risken för besvikelser blir därmed större än chansen till positiva överraskningar. Låga räntor och hygglig tillväxt ger fortsatt stöd till börserna.

– Vi är oroliga för rekyler men räknar inte med några större nedgångar. Relativt höga värderingar och dämpad vinsttillväxt manar dock till att ha rimliga avkastningsförväntningar framöver, säger Johan Hagbarth.

Europa, Asien och High Yield

Givet den generellt ansträngda börsvärderingen bör man, i vårt tycke, fokusera på marknader som antingen har en relativt låg värdering och hyggliga tillväxtutsikter eller en rimlig värdering och goda tillväxtutsikter. Det första stämmer bra på Europa och det andra på Asien vilket gör dessa till de regioner vi föredrar. I Asien ser vi bäst förutsättningar för de mer lokalt orienterade småbolagen. På räntemarknaden gör fallande räntor det allt svårare att hitta avkastning över huvudtaget, samtidigt som risken för bakslag när räntorna stiger ökar. För att få rimlig avkastning måste man acceptera lite högre risk än vanligt. High Yield-fonder har fortfarande kapacitet att skapa långsiktigt god avkastning, för den som accepterar kurssvängningar på resan.

Annons
Detta är en annons från SEB, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.