Annons

Revolutionen som ska rädda framtidens städer

E.ON har gjort sig ett namn på marknaden genom sina innovationer med fokus på energi och miljö.
E.ON har gjort sig ett namn på marknaden genom sina innovationer med fokus på energi och miljö. Foto: E.ON

Det går inte längre att blunda för världens klimatutmaningar, men det är inte heller för sent att agera. E.ON har bland annat tagit stafettpinnen i arbetet med att bygga upp hållbara städer både i Sverige – och utomlands.

I dag spiller städer ut mängder med energi. Det är så pass mycket energi att man hade kunnat täcka hela städers behov av värme och kyla om man hade tagit tillvara på den. E.ON tror på att gräva där man står – i stället för att använda sig av jordens resurser.

– Vi kan inte bara tillföra energi utan vi måste titta på vad vi redan har tillgång till – och vad vi kan återvinna, säger Sonny Strömberg, affärsområdesansvarig fastighet.

Ectogrid återvinner energi. Foto: E.ON

Unik lösning

E.ON har gjort sig ett namn på marknaden genom sina innovationer med fokus på energi och miljö. Nu har de tagit nästa steg i utvecklingen med en unik lösning för framtidens hållbara städer.

– För att möta utmaningen kopplat till urbanisering och den ökande efterfrågan på förnybar energi krävs en energirevolution – och den är redan här. Vår lösning Ectogrid gör det möjligt att koppla ihop byggnader med olika värme- och kylbehov, vilket betyder att man kan nyttja varandras överskottsenergi, säger Sonny Strömberg.

”En viktig pusselbit”

Lösningen nyttiggör effektivt den överskottsvärme och överskottskyla som normalt släpps ut i luften och delar den mellan byggnader. Konceptet innebär att behovet att tillföra energi till ett område eller stadsdel minskar drastiskt. Sonny Strömberg betonar att E.ON är positiva inför framtiden och att de har en chans att verkligen göra något för klimatet.

– Jag tror att Ectogrid kommer att bli en viktig pusselbit i arbetet med att bygga hållbara städer. Vi ser en stor potential i systemet som dessutom sänker energikostnaderna markant, säger han och berättar att efterfrågan på Ectogrid är stor.

– Vi är inne i en expansiv fas och det är jätteroligt. Återvinningstänket är helt rätt– och om några år kommer vi att ha flera anläggningar både i Sverige och utomlands.

Den världsledande forskningsanläggningen ESS kommer bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar inom energi, material, hälsa och miljö. Överskottsvärme från ESS kommer att värma byggnader i Lund. Foto: Henning Larsen Architects/COBE/SLA.

Hållbar forskningsanläggning

En av E.ONs kunder är European Spallation Source, ESS, i Lund. De har valt att installera Ectogrid på forskningsanläggningens kontors- och verkstadsbyggnader på ESS Campus. Överskottsvärme från forskningsanläggningen kommer att användas i systemet, och byggnaderna på ESS Campus beräknas vara anslutna till Ectogrid 2020.

– ESS har som mål att bli en av världens mest hållbara forskningsanläggningar – och vi ser Ectogrid som en innovativ energilösning som passar in i vårt hållbarhetskoncept, säger Karin Wennerholm, ESS group leader facility management.