Förstärkning sätts in mot forskningsfusk

Regeringen utökar expertgruppen som utreder forskningsfusk. Detta för att Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) ska kunna hantera det ökade antalet ärenden om oredlighet i forskning som inkommer från universitet och högskolor.

TT
Publicerad
Annons

Under 2016 har det skett en stor ökning av antalet ärenden, bland annat på grund av utredningar kopplade till Macchiarini-skandalen vid Karolinska institutet och forskning om konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet.

"Det är i grunden positivt att antalet ärenden om oredlighet i forskning som universitet och högskolor lämnar till expertgruppen har ökat. I spåren av Macchiarini-skandalen är det angeläget att vetenskapssamhället tar frågor om möjlig oredlighet på största allvar. För att snabbt stärka upp arbetet kommer expertgruppen nu att utökas med ytterligare två ledamöter och två ersättare", säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons