Hans-Roland Johnsson:Tusen år av bevingade möten

Recept på sås till kokt struts och flamingo, fåglarnas närvaro i den antika litteraturen och berättelser om hur människor relaterade till fåglar i det gamla Rom och Grekland – de många exemplen i ”Birds in the ancient world” gör läsningen oavlåtligt fascinerande.

Hans-Roland Johnsson
Publicerad
Annons

I den andra körsången i Sofokles tragedi ”Antigone” skildras hur människan, hon som är deinos (oerhörd, fantastisk och skrämmande), betvingar naturen och grundar samhällen. Även om filosofen Heidegger var av uppfattningen att västerlandets historia kunde härledas ur denna körsång, är övergripande psykologiska, sociala eller ekonomiska perspektiv frustrerande otillräckliga när det gäller att fånga människans speciella egenart. Partiella betraktelser av hennes göranden och förhållande till de ting hon omger sig med är därför nödvändiga komplement. Penetrerande studier av exempelvis mat och ätande eller modets historia som tar hänsyn till sociala, politiska och tekniska aspekter, fördjupar det kulturhistoriska vetandet. Inte minst avslöjande är människans förhållande till djur. Susanna Forrests undersökning av hästens betydelse i samhället i en nyutkommen bok, ”The age of the horse” (Grove Press), är i detta perspektiv ytterst berikande.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons