”Avreglerade elmarknaden blev ett stort magplask”

Det är över 20 år sedan avregleringen av elmarknaden tog fart. Det är nu hög tid för regeringen att erkänna misslyckandet och börjar arbeta för att styra upp branschen. Det skriver Ulf Carlsson, Elektrikerna, och Valle Karlsson, Seko.

Publicerad
Johan Nilsson / TT
Foto: Johan Nilsson / TT
Annons

Avregleringen av elmarknaden motiverades med att energibranschen skulle bli effektivare, elen billigare och att valfriheten skulle öka för konsumenterna. Ja, det är sant att konsumenterna i dag kan välja elhandelsbolag, men de samlade konsekvenserna är förödande. Priserna har rusat, underhållet försämrats, arbetsplatsolyckorna ökat och anställningstryggheten försvagats. Färre anställda ska utföra ett en större del arbete samtidigt som elbolagen kan plocka ut miljardvinster.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons