Annons

”Inga investmentbolag jobbar som vi”

Små entreprenörsdrivna verksamheter som får samhället att fungera.

Det är industrigruppen INFREA:s fokus för att vara tillväxtloket som tuffar på – trots konjunkturssvängningar.

– Det blir stopp i avloppet och asfalt slits även i en lågkonjunktur, säger Tony Andersson, vd för INFREA.

I takt med att samhället växer ökar också behovet av infrastuktur och i förlängningen ny infrastruktur.

I takt med att samhället växer ökar också behovet av infrastuktur och i förlängningen ny infrastruktur.

Foto: Ulkas
INFREA:s tre huvudsakliga affärsområden är mark och anläggning, VA (vatten och avlopp) och brandskydd. Fokus ligger på att förvärva och utveckla onoterade bolag inom affärsområdena.

INFREA:s tre huvudsakliga affärsområden är mark och anläggning, VA (vatten och avlopp) och brandskydd. Fokus ligger på att förvärva och utveckla onoterade bolag inom affärsområdena.

Foto: Remus Kotsell
I takt med att samhället växer ökar också behovet av infrastuktur och i förlängningen ny infrastruktur.

I takt med att samhället växer ökar också behovet av infrastuktur och i förlängningen ny infrastruktur.

Foto: Ulkas

I takt med att samhället växer ökar behovet av en välfungerande infrastruktur och i förlängningen utbyggnaden av ny infrastruktur.

INFREA är en industrigrupp som investerar i bolag med fokus inom industriservice och infrastruktur. Bolaget har tre huvudsakliga affärsområden: mark och anläggning, VA (vatten och avlopp) och brandskydd. Fokus ligger på att förvärva och utveckla onoterade bolag inom affärsområdena.

— Jag har faktiskt inte hittat några andra investmentbolag som jobbar som vi. Vår nisch och vårt tydliga fokus ligger på investeringar i verksamheter som får våra samhällen att fungera. Det kan handla om exempelvis asfaltunderhåll av gator och vägar eller inspektion, rensning och byte av rör i mark och fastigheter. Alltså underhåll som måste göras kontinuerligt i takt med att samhällen utvecklas. Jag tror på en stark tillväxt inom våra affärsområden, säger INFREA:s vd Tony Andersson.

I takt med att samhället växer ökar också behovet av infrastuktur och i förlängningen ny infrastruktur. Foto: Ulkas
INFREA:s tre huvudsakliga affärsområden är mark och anläggning, VA (vatten och avlopp) och brandskydd. Fokus ligger på att förvärva och utveckla onoterade bolag inom affärsområdena.

INFREA:s tre huvudsakliga affärsområden är mark och anläggning, VA (vatten och avlopp) och brandskydd. Fokus ligger på att förvärva och utveckla onoterade bolag inom affärsområdena.

Foto: Remus Kotsell

Framgångsrik notering

INFREAs ambition är också att var ett bolag med en aktie som är stabil över konjunktursvängningarna.

– Det blir stopp i avloppet och asfalt slits även i en lågkonjunktur. Så vårt fokusområde handlar inte om att bygga ny infrastruktur utan om att underhålla den.

Efter arbetet med den framgångsrika noteringen på Nasdaq First North i början av 2018 har INFREA nu åter en tydlig strategi att identifiera företag som kan passa bolagets strategi, och Tony Andersson har en förhoppning om att bolaget innan årets slut kommer att ha gjort minst ett nytt företagsförvärv.

Entreprenörskap är ett ledord, enligt Tony Andersson.

– Ja, vi är själva entreprenörer och när vi går in i ett nytt bolag så är det egentligen själva entreprenörskapet vi investerar i. Vi vill att entreprenörerna ska finnas kvar i sina bolag och genom samarbetet med oss få möjlighet att driva sin verksamhet till nya nivåer. Därför är det viktigt vid nya investeringar att personerna bakom bolagen delar vår syn på entreprenörskap och har drivet och viljan att fortsätta att utvecklas, säger Tony Andersson.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om INFREAS verksamhet här

INFREA:s tre huvudsakliga affärsområden är mark och anläggning, VA (vatten och avlopp) och brandskydd. Fokus ligger på att förvärva och utveckla onoterade bolag inom affärsområdena. Foto: Remus Kotsell

Ska växa 20 procent årligen

INFREA investerar i företag inom infrastruktur och industriservice, det senare innebär små lokala serviceföretag som hjälper exempelvis pappersbruk att fungera.

– Vi är ute mycket och pratar med ägarna till intressanta företag om hur de skulle kunna utvecklas tillsammans med oss. Vår vision är att bli den naturliga partnern att vända sig till för företag inom vår nisch som vill komma vidare.

Tony Andersson tror att INFREA på några års sikt kan komma att växa med uppåt 20 procent per år genom organisk tillväxt och förvärv.

– På några års sikt har vi också en större geografisk spridning av våra dotterbolag, en tydlig avkastning på eget kapital och regelbunden utdelning till våra aktieägare. Vi kommer helt enkelt att vara ”tillväxtloket” som tuffar på oavsett konjunktursvängningar, och därmed är vi också ett intressant alternativ för aktieinvesterare med långsiktiga perspektiv.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om INFREAS verksamhet här

Annons
Detta är en annons från INFREA, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.