Annons

Så satsar Volvo på en klimatsmart framtid

Volvo Cars presenterade i oktober en mycket ambitiös plan som syftar till att minska koldioxidavtrycket per bil under dess livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025. Steget är det första mot att förverkliga ambitionen att bli det första klimatneutrala företaget senast 2040.

– Vi transformerar vårt företag genom konkreta åtgärder, inte symboliska löften, säger koncernchefen Håkan Samuelsson.

Volvo Cars plan ligger i linje med det globala klimatavtalet från Paris 2015 och innehåller mer än att ta itu med bilarnas avgasutsläpp genom elektrifiering. Företaget kommer även att minska sina koldioxidutsläpp i tillverkningen, den bredare verksamheten, leverantörskedjan och genom återvinning och återanvändning av material.

– På Volvo kommer vi därför att ta itu med vad vi kontrollerar, vilket är både vår verksamhet och avgasutsläppen från våra bilar. Och vi kommer att ta itu med det som vi kan påverka genom att uppmana våra leverantörer och energisektorn att ansluta sig till oss för att sträva efter en klimatneutral framtid, säger Håkan Samuelsson.

40 procent lägre koldioxid

Som en åtgärd på kort sikt genomför Volvo Cars ett antal omedelbara åtgärder i sitt arbete för att minska livscykel-koldioxidavtrycket per bil med 40 procent mellan 2018 och 2025. Det tidigare kommunicerade målet om att 50 procent av försäljningen globalt ska komma från helt elektriska bilar senast 2025 skulle resultera i en halvering av avgasutsläppen per bil mellan 2018 och 2025. Andra ambitioner inför 2025 är till exempel en minskning med 25 procent av koldioxidutsläpp genererade av företagets leverantörskedja, att nya Volvobilar ska bestå av 25 procent återvunnen plast och en minskning av koldioxidutsläppen som genereras av företagets totala verksamhet med 25 procent, inklusive tillverkning och logistik.

Spårbarhet för kobolt i elbilsbatterier

Elektrifiering av världens bilar innebär en mängd utmaningar. En viktig sådan är att råvarorna till batterier anskaffas på ett ansvarsfullt sätt. Volvo Cars blir den första biltillverkaren att införa global spårbarhet av den kobolt som används i batterier genom att använda blockchain-teknik.

Volvo Cars har ingått en överenskommelse med sina två globala batterileverantörer, kinesiska CATL och LG Chem från Sydkorea, och ledande globala företag inom blockchain-teknik för att införa spårbarhet av kobolt med början i år.

– Vi har alltid varit engagerade i att upprätthålla en etisk leveranskedja för våra råvaror. Med blockchain-tekniken kan vi ta nästa steg mot att i nära samarbeta med våra leverantörer säkerställa fullständig spårbarhet för vår leveranskedja och minimera eventuella relaterade risker, säger Martina Buchhauser, head of procurement på Volvo Cars.