Johan Rockström:Önsketänkande med grön tillväxt – vi måste agera

Johan Rockström
Foto: Michael B. Rasmussen/Caia Image

Det ter sig alltmer orealistiskt att vi klarar att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Många av IPCC:s scenarier för vägen dit är en akademisk gymnastik som inte har med verkligheten att göra. Nu måste vi åstadkomma något som hittills varit omöjligt: absolut frikoppling mellan tillväxt och utsläpp.

Johan Rockström
Publicerad
Annons

Jag vill vara tydlig från start, detta är en pessimistisk krönika. Jag kommer att sätta frågetecken kring två grundläggande utgångspunkter som jag själv alltid försvarat, nämligen (1) att det är möjligt att stoppa den globala uppvärmningen vid 1.5 grader, och (2) att det är möjligt att uppnå "grön tillväxt".

Med grön tillväxt menas ekonomisk tillväxt som i absoluta termer frikopplas från ökad användning av naturkapital och utsläpp av växthusgaser. Alltså att utsläpp, föroreningar och utnyttjande av naturresurser som skog, vatten och mark, minskar eller stabiliseras även om ekonomin växer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons