”Staten bör stödja egenägda bostäder”

Foto: Tomas Oneborg

Sverige borde lära av den norska modellen för unga som bosparar med förmånliga villkor. Ett riktat bolån för unga kan vara en del av en bra social bostadspolitik, skriver företrädare för OBOS i en replik.

Publicerad
Annons

Hyresgästföreningens Martin Hofverberg skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet 27/12 att subventionerade bolån till unga bostadsköpare och skattestimulerade bostadsbesparingsprogram som det norska BSU-programmet (Boligsparing för ungdom) inte är effektivt och kostar för mycket i förhållande till effekterna. Hofverbergs slutsats är att detta inte är något som svenska politiker bör prioritera när det gäller de offentliga medlen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons