”Vi ser inte den nedgång som vi hade hoppats på”

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Foto: Anders Wiklund/TT

4 542 personer har nu bekräftats avlidna i covid-19 i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det är en ökning med 74 personer sedan i går.

– Vi ser inte den fortsatta nedgången som vi hade hoppats på, säger Anders Tegnell.

Erik Wisterberg
Publicerad
Annons

Onsdagens presskonferens inleddes med en uppdatering om smittläget i världen och Sverige.

Budskapet från statsepidemiolog Anders Tegnell är att svenskarna fortsatt måste hålla distansen samt vara restriktiva med resor. Detta då smittan fortsätter att spridas.

– Vi behöver jobba vidare med det här, inte minst nu inför sommaren, och inte minst eftersom vi ser en viss avflackning och inte den fortsatta nedgången i kurvorna som vi hade hoppats på, säger Anders Tegnell om smittläget i Sverige.

2 214 nya fall har rapporteras in det senaste dygnet, vilket innebär att det totala antalet smittade nu uppgår till 40 803 fall.

– Vi ligger kvar på ungefär samma platå som tidigare, säger Anders Tegnell.

4 542 personer har hittills rapporterats som avlidna, vilket innebär 74 nya inrapporterade dödsfall under onsdagen.

Under onsdagsmorgonen publicerade Sveriges Radio en intervju med Anders Tegnell där han uttryckte vad som har tolkats som självkritik kring den svenska strategin.

– Skulle vi stöta på samma sjukdom, med precis vad vi vet om den i dag, tror jag att vi skulle landa i att göra mittemellan det som Sverige gjorde och det som resten av världen gjort, sade han i intervjun.

Annons
Annons

Hans uttalanden har fått stor uppmärksamhet, även internationellt eftersom den svenska strategin har stuckit ut.

Under presskonferensen ville Anders Tegnell dock understryka att hans uttalanden inte ska tolkas som att han underkänner Sveriges agerande i coronakrisen.

– Det är inte alls så. Vi menar fortfarande att strategin är bra, sedan finns det alltid förbättringar man göra när man tittar bakåt i tiden, säger Anders Tegnell.

Hans bedömning är att det fortfarande är för tidigt att avgöra vilka länders strategier som kommer att visa sig vara mest framgångsrika på lång sikt.

– Det har väl funnits en ambivalens till den svenska strategin, ibland ses den som spännande och ibland ses den som ett hot då den indirekt kan underkänna drastiska åtgärder som andra länder har gjort, säger Anders Tegnell.

Journalister från både svenska och internationella medier ställde en lång rad frågor kring exakt vad Sverige kunde gjort annorlunda givet vad man i dag vet om coronasmittan.

Anders Tegnell nämnde specifikt äldrevården, där många av dödsfallen har skett.

– Det hade varit betydligt bättre om vi hade haft ännu bättre förberedelser på äldreboenden, det hade också varit bra om testingskapaciteten hade kommit igång snabbare, säger han.

Det kan också finnas exempel på motsatsen, åtgärder som genomförts utan önskad effekt.

– Gymnasieskolorna har vi inte utvärderat färdigt, men det kanske inte hade varit nödvändigt, säger Anders Tegnell.

Kritiker har, med hänvisning till försiktighetsprincipen, framfört att Sverige borde stängt ned större delar av samhället, då kunskapen om coronasmittan inledningsvis var låg.

Anders Tegnell vidhöll dock sin linje. Fler åtgärder är inte automatiskt bättre, sade han under presskonferensen.

– Att göra mer är inte att följa försiktighetsprincipen. Att göra mer kan göra att man gör mer skada, säger han.

Länder som exempelvis Norge har dock hittills ett betydligt ljusare facit vad gäller antalet dödsfall. Trots det anser Anders Tegnell att det ännu inte går att dra några entydiga slutsatser. Detta med hänvisning till att vissa länder som stängt ned samhället fått goda resultat, medan andra inte har nått samma framgång trots liknande åtgärder.

– Det finns exempel som Norge, där man har fått bra effekter, och så finns det länder som Storbritannien som inte har fått bra effekter, säger Anders Tegnell.

En reporter från Financial Times undrade vad han tycker om att Sveriges strategi har blivit något av en slagpåse i den internationella debatten om coronaviruset.

– Ibland känner jag mig personligen som en slagpåse, men det kan jag leva med, säger Anders Tegnell.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons