Annons

Appen som kan minska sjukskrivningar på jobbet

Sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa blir allt vanligare i Sverige. Trenden kan bero på allt från hybridkontor till ökad arbetsbelastning. Som arbetsgivare har du ansvar över dina medarbetares mentala välmående, och det bästa du kan göra är att arbeta preventivt. 

Med Mindlers nya företagslösning har det aldrig varit enklare.

Under 2021 stod psykisk ohälsa för ungefär 45 procent av alla sjukskrivningar i Sverige och gick upp i en samhällskostnad på 30 miljarder kronor. Trenden är oroväckande, men det finns mycket du som arbetsgivare kan göra. För du har ansvar över dina medarbetares psykiska hälsa när de är på jobbet – något Mindler nu vill hjälpa till med.

– Att erbjuda psykiskt stöd och att arbeta preventivt är en möjlighet för företag att visa att de prioriterar sina anställdas hälsa och välmående. Som bonus kan företaget räkna med färre sjukskrivningar, kortare perioder av rehabilitering och ett stärkt varumärke, säger Victoria Trepp, chefspsykolog på Mindler.

Psykologhjälp direkt i mobilen

Sedan 2018 har Mindler arbetat för att öka det psykiska välmåendet i samhället och minska stigmat kring att söka psykologhjälp. Genom sin app erbjuder de psykologsamtal och digitala behandlingsprogram till privatpersoner, men breddar nu verksamheten genom sin företagslösning, där ett antal större företag redan anslutit sig. Bland annat byggvarukedjan Bauhaus som gett över 5 000 anställda fri tillgång till Mindler-appen.  

– Genom vår företagslösning kan arbetsgivare erbjuda direkt tillgång till psykologer via videosamtal. Vi har över 250 legitimerade KBT-psykologer som kan behandla medarbetare på fler än 20 språk. Medarbetarna kan välja psykolog utifrån det område som de vill få hjälp med, och när de hittat en psykolog de trivs med får de möjligheten att träffa samma genom hela behandlingen. Att erbjuda den här tjänsten till sina medarbetare är ett tydligt och konkret steg mot förbättrad psykisk hälsa på arbetsplatsen, säger Victoria Trepp

Hjälper arbetsgivare definiera problem på arbetsplatsen

Beroende på bransch och företagsstorlek kan orsakerna till psykisk ohälsa variera och i flera fall kan arbetsgivaren ha svårt att själv definiera problemen inom organisationen. Mindler sammanställer en anonym rapport kring arbetstagarnas mående och problemområden som finns i verksamheten. 

– I många fall hade arbetsgivaren inte en aning om problemen eftersom ingen hade vågat lyfta vad som faktiskt skapade psykiskt lidande i organisationen för cheferna eller HR. Självklart gör vi detta utan att hänga ut enskilda individer – vår tjänst är helt anonym mot arbetsgivarna och de får inte reda på vem som har använt tjänsten, säger Victoria Trepp.

Mindler vill genom sin företagslösning hjälpa arbetsgivare skapa en hälsosam arbetsmiljö för sina anställda och bidra till färre sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa på jobbet.

Victoria Trepp arbetar som chefspsykolog på Mindler och vill hjälpa företag arbeta preventivt mot sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa.