Rikard Rosell
Morgonrapporten: måndag 14 februari kl. 06:32

Utsläppsmål kan nås utan reduktionsplikten, Nils van der Poel kritiserar Kina och blockerad gränsbro mellan USA och Kanada har öppnats. Här är måndagens viktigaste nyheter.

Dagens namn
Valentin

Den omdebatterade reduktionsplikten driver upp bränslepriserna. Men enligt beräkningar från Trafikverket behöver Sverige inte öka inblandningen av biodrivmedel – ifall klimatmålet skjuts fram. Utsläppsmålet är att växthusgaser från trafiken ska minska med 70 procent 2030. I deras prognoser skulle de i stället nås 2035 utan reduktionsplikt.