Så här ska du agera vid utomhuslarm

Foto: Janerik Henriksson/TT och Fredrik Sandberg/TT

Går utomhuslarmet ”Hesa Fredrik”, ska du omedelbart gå inomhus samt stänga fönster, dörrar och ventilation. Information om vad som hänt ska du sedan få via Sveriges Radio, SVT eller på Krisinformation.se.

Malin Jansson
Uppdaterad
Publicerad
Annons

1 / 6

Grafik: Kalle Källström

Utomhusvarningar användas för att varna vid alla typer av faror. Till exempel vid gasutsläpp, en stor brand eller vid en annan allvarlig olycka. Men de kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter och i Stockholms län finns cirka 600 aggregat.

Så här ska du agera om du hör de olika larmen:

Annons
Annons

2 / 6

Gå inomhus

Grafik: Kalle Källström

När det gäller olyckor eller händelser som inte är kopplade till krig eller beredskap kan uthomhusvarningssystemet för VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, som i folkmun kallas ”Hesa Fredrik”, utlösas – och det var det som drogs igång felaktigt i Stockholm på söndagskvällen.

Signalen i larmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan. Och det man bör göra om man hör signalen är att gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation.

Annons
Annons

3 / 6

Sätt på radion

Grafik: Kalle Källström

Sedan bör du slå på Sveriges Radio P4 eller SVT för mer information. Sveriges Radio är nämligen en beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. Ett varningsmeddelande sänds utan dröjsmål vid omedelbar risk för skada på till exempel liv eller hälsa hälsa.

Detta innebär att samtliga kanaler omedelbart bryter sina sändningar för varningen. Meddelandet ska upprepas inom fem minuter. Vem som är behörig att begära om att varningsmeddelanden ska gå ut beror på vilken typ av olycka som inträffat.

Annons
Annons

4 / 6

Sök mer information

Grafik: Kalle Källström

Medborgare ska även kunna söka efter mer information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens webbplats. Där ska man kunna läsa om vad som hänt eller kan hända, vad som utgör det akuta hotet, anvisningar om vad man ska göra för att skydda sig och vad man kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

Ett informationsmeddelande sänds snarast och bör upprepas inom tio minuter. Det förväntas inte ske direkt men görs för att förebygga eller begränsa skador.

Annons
Annons

5 / 6

Mass-sms kan skickas ut

Foto: Janerik Henriksson/TT

Från och med i juli är det dessutom möjligt att från myndigheternas håll skicka ut information via mass-sms inom ett visst område, tidigare kunde varningsmeddelande bara skickas till fasta telefoner och till mobiltelefoner som var registrerade i det aktuella området.

Annons
Annons

6 / 6

Vid krigstillstånd

Foto: Pontus Lundahl/TT

När det handlar om beredskapslarm eller flyglarm gäller andra signalsystem. Signalen som varnar för anfall med flygplan eller andra vapen omfattar korta signaler i en minut, och innebär att du bör skynda dig till ett skyddsrum eller annan skyddad plats, och ta med dig bland annat batteriradio, mat och vatten. En mer utförlig information kring skyddsrum och vad du bör ta med dig till ett sådant hittar du på MSB:s hemsida.

När det är en direkt fara för krig tjuter det i 30 sekunder med 15 sekunders paus emellan. Då ska du lyssna på radio, ordna så att du snabbt kan lämna din bostad och undvika att ringa timmarna efter signalen. Ta reda på var det finns skyddsrum och hjälp till att göra i ordning det. TV, text-TV och tidningar ger också information. Du som är krigsplacerad ska snabbt åka till den plats som står på din krigsplaceringsorder.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons