”Det behövs en lag för att säkra biblioteksfrid”

Biblioteken ska finnas för alla. När hot och våld förekommer, och när bibliotek tvingas stänga på grund av trakasserier och bristande säkerhet – då uppfylls inte målet. Biblioteken måste få ett stärkt skydd i lagen, skriver de liberala politikerna Rasmus Jonlund och Christer Nylander.

Publicerad
För att bibliotekslagens syfte ska vara verklighet, för alla, behöver den kompletteras med en paragraf om trygga bibliotek, skriver artikelförfattarna.

För att bibliotekslagens syfte ska vara verklighet, för alla, behöver den kompletteras med en paragraf om trygga bibliotek, skriver artikelförfattarna.

Foto: Christine Olsson/TT
Rasmus Jonlund och Christer Nylander

Rasmus Jonlund och Christer Nylander

Foto: Anna Molander, Riksdagen
Annons

Tillgången till bibliotek är en grundläggande service i ett liberalt samhälle. Där ges vi alla, på lika villkor, möjlighet till bildning och förströelse. Det kan vara en massiv frigörande upplevelse att på biblioteket utforska alla olika vägar in i mänsklighetens samlade vetande, att upptäcka andra människors erfarenheter och världsbilder.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons