Kjell Blückert:Religionens återkomst är utmaning och resurs

Det har talats mycket om religionens återkomst. Men hur ser denna återkomst egentligen ut? I en ny antologi utforskas hur religionens betydelse varierat över tid. Det är en samling synnerligen läsvärda texter som dock saknar perspektiv på religionen som möjlighet, resurs och utmaning.

Kjell Blückert
Publicerad
Annons

Har religionen återkommit? Har Gud kommit tillbaka? Ja, under de två senaste decennierna har det sagts så. Man kan fråga sig om det endast är önsketänkande hos akademiska religionsforskare och teologer eller fromma förhoppningar hos religionernas – och då i första hand de kristna kyrkornas – företrädare i västerlandet. Hur förhåller det sig på andra arenor än hos dem som närmast sörjer Guds och religionens frånvaro? För att få ett tydligare svar på frågorna vill man gärna ha kvantitativa data som utgångspunkt för en analys. Religionssociologen Mia Lövheim är en forskare som har gett oss ett nyanserat perspektiv på den första frågan, och svaret är som ofta i forskarnas värld både ja och nej.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons