Kraftig ökning av barn som befaras fara illa

Orosanmälningarna kring barn som far illa har ökat kraftigt senaste året. I Stockholm var de en fjärdedel fler än i fjol. Samtidigt tog nära hälften av utredningarna längre tid en fyra månader, den lagstadgade gränsen.

– För enskilda barn kan det bli katastrofalt när det drar ut på tiden, säger barnpsykolog Åsa Landberg.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

Lärare i skolan eller förskolan som fått höra av ett barn att hen blir slaget hemma. En granne eller närstående som larmar om att det förekommer droger och är mycket stök och bråk i ett hem där det bor barn. Så kan typiska orosanmälningar till socialtjänsten om att barn befaras fara illa se ut, enligt barnpsykologen Åsa Landberg som tidigare arbetat på Rädda Barnen.

Förra året tog stadsdelsnämnderna i Stockholm stad emot 21 926 anmälningar från myndigheter och privatpersoner, jämfört med 17 701 år 2014. Det motsvarar en ökning med 24 procent. Anmälningarna har ökat varje år sedan 2011, då de var ungefär hälften så många som förra året. Utifrån siffrorna går det dock inte att säga att nära 22 000 barn befarades fara illa, eftersom samma barn kan vara föremål för flera anmälningar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons