Annons

Svensk timmerbil är skogsbrukets framtid

Foto: Dan Boman

Elbilarna blir allt fler, i såväl städer som landsbygd – och nu har de även hittat till skogen. Under året ska den första helt eldrivna timmerbilen sättas i bruk i Västerbotten. En hållbar innovation som visar på skogsindustrins möjligheter framåt.

Skogsindustrin har länge sökt nya vägar mot ett skonsammare skogsbruk. En stor del av detta arbete har innefattat utveckling av tyngre fordon och maskiner för bland annat avverkning och transport. Nyligen presenterade Scania och SCA den första helt eldrivna timmerbilen. En el-lastbil som kommer att kunna transportera timmerlaster på upp till 80 ton.

Redan i år kommer timmerbilen att börja färdas mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Bara genom denna förändring förväntas SCA minska sina utsläpp med ungefär 55 000 kilo koldioxid per år. Att kunna elektrifiera transportflödet är därför en viktig del i arbetet med att minska branschens fossila avtryck.

Timmerbilen talar sitt tydliga språk: tyngre transportfordon kan faktiskt drivas av enbart el – och därmed har transportsektorn tagit ett stort steg på vägen mot fossilfrihet. Flera andra klimateffektiva förändringar är också på gång. Exempelvis händer det mycket inom bandgående skogsmaskiner, ett område som skogsindustrin ägnar mycket forskning åt.

Dessa maskiners vikt fördelas jämnare, vilket leder till en mindre markpåverkan än den från maskiner på hjul. Resultatet blir ett skonsammare skogsbruk. Miljömedvetenheten inom skogsnäringen är ständigt närvarande, och bland annat tack vare den eldrivna timmerbilen kan branschen nu visa att arbetet för att nå fossilfrihet hela tiden utvecklas och förbättras.

Svenska Skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen från Sveriges skogsägare och skogsföretag.