Fredrik Charpentier Ljungqvist:Pappersbristen blottar världshandelns svaghet

Containerfartyg i Shanghai.
Containerfartyg i Shanghai. Foto: TT

Brist på centrala råvaror har blivit ovanliga i modern tid, men under pandemin har det bland annat uppstått en stor pappersbrist. Ett underskott på containrar i Kina har drabbat produktionen av dagstidningar, böcker och förpackningar i Europa vilket visar hur små världshandelns marginaler blivit.

Fredrik Charpentier Ljungqvist
Publicerad
Annons

Under inledningen av covid-19-pandemin panikinköpte många runtom i världen toalettpapper. Det fanns aldrig någon verklig, eller välgrundad, risk för att det skulle uppstå någon brist på denna pappersvara – annat än just på grund av panikinköpen som på sina håll faktiskt tillfälligt tömde butiker och lager. Men nu, mer än ett och ett halvt år in i pandemin, har det faktiskt uppstått åtminstone en relativ brist på papper som drivit upp priserna på allehanda pappersvaror från kartong till tryckpapper. En liknande bristsituation har även uppstått för flera andra centrala varor som cement och stål. Medan den typen av bristsituationer varit vanligt förekommande historiskt sett är brist på centrala råvaror eller produkter något sällsynt i dagens globaliserade värld annat ännu i dysfunktionella diktaturer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons