”Staten bör ha bättre koll på frånvaron i skolan”

Kommunerna har det yttersta ansvaret för barns rätt till utbildning, men de vet inte hur många elever som har en problematisk frånvaro. Staten måste ta ansvar för att samla in och följa upp nationell statistik över omfattningen av elevfrånvaro. Det skriver flera debattörer.

Publicerad
När all frånvaro registreras och följs upp signaleras betydelsen av närvaro till elev, vårdnadshavare, skolpersonal, tjänstemän och politiker, skriver artikelförfattarna.

När all frånvaro registreras och följs upp signaleras betydelsen av närvaro till elev, vårdnadshavare, skolpersonal, tjänstemän och politiker, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jessica Gow/TT
Annons

I förra veckan kom Skolkommissionens slutbetänkande. Där betonas att effektiv undervisningstid är viktig för elevens utveckling och att bland annat den ogiltiga frånvaron måste minska. Men betänkandet har inte med att vi inte vet omfattningen av frånvaron. En annat betänkande SOU 2016:94 ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” är nu ute på remiss. Där konstateras att det saknas säkra siffror på omfattningen av problematisk skolfrånvaro.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons