Till SvD.se
SvD Perfect Guide
Hälsa

Överläkaren: Gör mobilen oss deprimerade?

I USA har man sedan 90-talet följt högstadieelevers livsstil. Ett antal tonåringar får årligen svara på en mängd frågor om kompisar, kärleksliv, internetvanor och alkoholkonsumtion. Frågorna omfattar också hur de mår. Att tolka svar från den här typen av undersökningar är ofta svårt men de senaste åren har ett tydligt mönster utkristalliserats: ju mer tid de tillbringar framför sina mobiler, desto mer problem med nedstämdhet och depression.

Text: Anders Hansen - 20 september 2017
Annons

De som tillbringar mer än tio timmar i veckan framför skärmar är den grupp som upplever sig som minst lyckliga. Följt av de som tillbringar mellan sex och nio timmar. Vilka i sin tur är mindre lyckliga än de som tillbringar fyra till fem timmar. Undersökningarna visar också att ungdomar träffar sina kompisar mindre. De känner sig mer ensamma och de sover sämre. Utvecklingen tog fart 2007, året då iPhonen lanserades.

Vid sidan av att vi verkar betala för vårt uppkopplade liv i termer av oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter tycks det dessutom finnas ytterligare en tankemässig prislapp. När en amerikansk psykolog lät testa minne och koncentrationsförmåga hos 500 universitetsstudenter visade det sig att de studenter som fått lämna sin telefon utanför rummet presterade bättre på testerna jämfört med de studenter som hade telefonen med sig – trots att de senare hade stängt av ljudet på mobilen. Studenterna hade själva ingen aning om att telefonens närvaro påverkade dem men resultatet talade sitt tydliga språk: bara det faktum att man hade telefonen på sig, trots att den var i ljudlöst läge, distraherade.

Digitaliseringen är en av de mest omvälvande samhällsförändringar vi människor har gått igenom. Den innebär ofantliga fördelar, men med den följer också biverkningar som vi i dag bara börjar ana vidden av. Digital disciplin – att stänga av mobilen ett par timmar per dag – är något jag tror att vi alla, vuxna såväl som tonåringar, måste lära oss om vi vill må och fungera så bra som möjligt.

Anders Hansen senaste bok ”Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna” är en storsäljare som getts ut i ett stort antal länder. Han blev även årets författare i Hälsopriset 2017.

Annons