Experter: Bilder oanvändbara för åldersbedömning

Rättsmedicinalverket har i flera fall gjort åldersbedömningar baserade på bilder som enligt andra experter inte går att använda. Ansvarig rättsläkare i ett av fallen vill inte svara på frågor eller förklara hur han gjort sin bedömning.

Negra Efendić
Publicerad
Annons

SvD har i en rad artiklar berättat om de så kallade second opinions av Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar. Företaget Forodont har vänt sig till tyska forskare för en andra granskning av ärenden där RMV bedömt att undersökningar av asylsökande talar för att de är över 18 år.

De tyska forskarna, som ligger bakom den mätmetod RMV använder, gör i över hälften av de 80 fall som hittills har undersökts en bedömning som går tvärtemot den som RMV gjort.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons