Vilket kött är bäst för miljön – forskaren reder ut

Kött från ett ekologiskt jordbruk kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än konventionell köttproduktion, då djuren lever längre och betar på större marker. Men det finns även miljömässiga fördelar på längre sikt. Närproducerat kött har också miljöfördelar i ett längre perspektiv. Här reder vi ut begreppen tillsammans med Karl-Ivar Kumm, forskningsledare vid SLU i Skara.

Ann-Cathrine Johnsson
Publicerad
Annons

Om man köper närproducerat bidrar man till att bevara jordbruket i sin närmiljö, vilket kan vara fördelaktigt med hänsyn till landskapsbild, bostadsmiljö och biologisk mångfald i bygder där jordbruket är nedläggningshotat. Det här är relevant särskilt för betesbaserat nöt- och lammkött, som kan bidra till att bevara öppna betesmarker och åkrar i skogsdominerade bygder som annars skulle bli helt skogsdominerade. Köper man köttet av en granngård inom gång- eller cykelavstånd kan transportarbete och därmed utsläpp av växthusgaser minska jämfört med om man köper köttet i affären. Men skall man åka bil lång väg för att köpa det närproducerade köttet kan det istället bli klimatnackdelar.

KRAV-märkt kött kan generera mer växthusgaser än konventionell köttproduktion, då djur som lever längre också släpper ut mer metangaser. Men KRAV-köttproduktion innebär minskad användning av kemiska växtskyddsmedel och ger mindre utsläpp av växthusgaser förknippat med tillverkning av handelsgödsel. Vattenföroreningen minskar per hektar, men inte nödvändigtvis per kg kött. Det blir dock mer koldioxid från ökat traktorarbete när större areal måste brukas för att producera samma köttmängd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons