”Säkerhetspolitiska läget farligare än på över 30 år”

Utöver nya hot från en ofta hemodlad terrorism har vi fått ett potentiellt kärnvapenhot som vi inte sett sen kalla krigets slut. Den ständiga konfrontationslinjen med Ryssland är en återvändsgränd och innebär risker för misstag med oöverskådliga konsekvenser. Det behövs en ny säkerhetskonferens för Europa i likhet med Berlin- eller Wienkongressen, skriver Jens Stilhoff Sörensen.

Publicerad
Annons

Allvaret i dagens säkerhetspolitiska situation kan knappt överskattas trots frånvaron av debatt eller politiskt och medialt medvetande. Friktionen mellan Nato och Ryssland har gradvis ökat sedan 2003 men särskilt efter Ukrainakrisen 2014. Den typiska bilden i medierna är att allt beror på Ryssland och Putin personligen. Det är också den bild som sprids av säkerhetsetablissemanget i Väst och den lobby av aktörer och organisationer som är knuten dit eller till vapenindustrin. I Sverige finns en motsvarande lobby för medlemskap i Nato. Detta är inget konstigt utan en del av de intressegrupperingar som påverkar internationell politik. Men i det läge som uppstått kan och bör dessa intresses förmåga till säkerhetspolitisk konsekvensanalys ifrågasättas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons