”Vi klarar inte vården för äldre och multisjuka”

Att sköra äldre ligger och väntar i akutmottagningarnas korridorer visar med all önskvärd tydlighet att dagens sjukvårdssystem inte fungerar. Primärvården har inte förutsättningar att klara sitt uppdrag, skriver Jan Nilsson, professor i hjärt-kärlmedicin och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien.

Publicerad
Annons

Allt fler av oss som bor i Sverige har förmånen att bli riktigt gamla. Tyvärr innebär det också att många drabbas av allvarliga sjukdomar som hjärtsvikt, kol och cancer. Den här utvecklingen ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Det finns ett stort behov av att anpassa hälso- och sjukvården så att vi kan möta behoven och ge god vård till den snabbt växande gruppen äldre som ofta är både sköra och multisjuka.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons