”Fel att riksdagen portar Right Livelihood-priset”

Den drygt 30-åriga traditionen att hålla ceremonin för Right Livelihood-priset i riksdagen är hotad. Det finns tre viktiga anledningar till varför priset även fortsättningsvis bör delas ut i Sveriges riksdag, skriver styrelsen för Särla, Sällskapet Right Livelihood Award i riksdagen.

Uppdaterad
Publicerad
Pristagarna av det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award 2015 lämnar andrakammarsalen till ”trettondagsmatchen”.

Pristagarna av det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award 2015 lämnar andrakammarsalen till ”trettondagsmatchen”.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Annons
Pristagarna av det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award 2015 lämnar andrakammarsalen till ”trettondagsmatchen”.

Pristagarna av det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award 2015 lämnar andrakammarsalen till ”trettondagsmatchen”.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Pristagarna av det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood Award 2015 lämnar andrakammarsalen till ”trettondagsmatchen”. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

DEBATT | RIGHT LIVELIHOOD-PRISET

Ceremonin i riksdagen ger förföljda pristagare stärkt skydd mot hot och våld.

Sedan 1985 har Right Livelihood-prisets ceremoni hållits i Riksdagen. Grundidén med Right Livelihood-priset, även kallat det alternativa Nobelpriset, är att ”hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför”. Det är Sällskapet för Right Livelihood Award i riksdagen (­Särla), bestående av riksdagsledamöter från sju riksdagspartier, som är värd för ceremonin.

Sedan priset grundades 1980 har 162 personer och organisationer som arbetar för hållbar utveckling, social rättvisa, ekonomisk utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa och fred från 67 olika länder erhållit priset. Denis Mukwege, Kasha Nabagesera och Sima Samar är tre av många ­modiga före­bilder som tilldelats priset de senaste åren.

Annons
Annons

För en tid sedan informerades Särla av riksdagens talman Urban Ahlin att den drygt 30-åriga traditionen att hålla ceremonin i riksdagen inte får fort­sätta. Som skäl för beslutet hävdar Ahlin att det ­råder platsbrist i riksdagen. Samtidigt visar siffror från riksdagens lokalbokning att de två kammar­salarna användes för 182 sammankomster år 2015. Med utgångspunkt i dessa siffror uppskattar vi att kammarsalarna står ­tomma 90 procent av normal arbetstid. Det tycks med ­andra ord inte finnas något stöd för talmannens påstående att det råder platsbrist.

I november 2015 påbörjades en översyn av hur riksdagens lokaler ska användas. Detta arbete ska redovisas senast den 31 augusti 2016.

Riksdagen representerar Sveriges befolkning och det parlamentariska arbetet ska värna folkets intressen. Vardagen för Sveriges befolkning präglas i allt större utsträckning av realiteter vars orsaker hittas bortom Sveriges gränser – till exempel migration, världshandel och klimat. Det finns tre viktiga anledningar till varför Right Livelihood-priset även fortsättningsvis bör delas ut i Sveriges riksdag:

  1. Prisceremonin i riksdagen skapar unika kontakt­ytor mellan Sveriges folkvalda och några av världens viktigaste förändringsaktörer. Genom att Särla stått värd för Right Livelihood-prisets ceremoni i Sveriges riksdag har svenska politiker kunnat etablera en unik dialog med några av de viktigaste representanterna för civilsamhället runtom i världen. Något som gett perspektiv och kunskaper som man kunnat använda på ett direkt och konstruktivt sätt i vårt parlamentariska arbete.
  2. Right Livelihood-prisets ceremoni i riksdagen skapar en fantastisk goodwill för Sverige. Pris­ceremonin i riksdagen uppmärksammas varje år i medier över hela världen och genom ceremonin har 162 av världens viktigaste civilsamhällesaktörer över åren blivit ambassadörer för Sverige och Sve­riges riksdag i sina hemländer.
  3. Ceremonin i riksdagen ger förföljda pristagare stärkt skydd mot hot och våld. De senaste åren har handlingsutrymmet för individer och civil­samhälles­organisationer minskat runt om i världen. Många pristagare verkar för demokrati, jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter med sina egna liv som insats. Genom att deras arbete uppmärksammas i Sveriges riksdag blir det poli­tiska priset för att angripa pristagarna mycket högt. Helen Mack Chang, människorättsaktivist från Guatemala vars syster mördades av ett militär­kommando, menar att Right Livelihood-priset och ceremonin i riksdagen räddat hennes liv.
Annons
Annons

Det är riksdagsstyrelsen, där talmannen är ordförande, som avgör hur riksdagens lokaler ska använ­das. Särla har genom flera skrivelser upp­manat riksdagsstyrelsen att diskutera möjligheten att även fortsättningsvis upplåta riksdagens lokaler för utdelningen av Right Livelihood-priset.

Riksdagsstyrelsens nästa möte äger rum den 8 juni. Vi förväntar oss att frågan om Right Livelihood-prisets ceremoni diskuteras vid detta tillfälle. Vi hoppas att riksdagsstyrelsen inser vilken viktig roll arrangerandet av Right Livelihood-prisets ceremoni spelar för Sveriges folkvalda, den internationella Sverigebilden liksom pristagarnas säkerhet. Självklart ska Right Livelihood-priset även fortsättningsvis delas ut i Sveriges riksdag.

Styrelsen för Särla, Sällskapet Right Livelihood Award i riksdagen:
Eva-Lena Jansson (S)
Arhe Hamednaca (S)
Cecilia Magnusson (M)
Betty Malmberg (M)
Pernilla Stålhammar (MP)
Valter Mutt (MP)
Johanna Jönsson (C)
Kerstin Lundgren (C)
Amineh Kakabaveh (V)
Jens Holm (V)
Barbro Westerholm (L)
Maria Weimer (L)
Roland Utbult (KD)
Désirée Pethrus (KD)

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons